Πρόσκληση σε εκλογο-απολογιστική ΓΣ ΣΕΕΒ/Β, 20/4/2024

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων Βερολίνου/Βρανδεμβούργου

το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Συλλόγου, σας προσκαλεί σε τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) το Σάββατο 20 Απριλίου 2024 στις 4 μ.μ. στον χώρο της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου (Mittelstraße 33, 12167 Berlin -Steglitz).

Σύμφωνα με το §5 παρ. 2 του καταστατικού, το Δ.Σ. προτείνει την εξής ημερήσια διάταξη:

1. Διαπίστωση απαρτίας της Γ.Σ. από το Δ.Σ.

2. Εκλογή προεδρείου της Γ.Σ.

3. Ψήφιση της ημερήσιας διάταξης

4. ´Εκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., του ταμία και του Εποπτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.)

5. Συζήτηση επί των εκθέσεων

6. Απαλλαγή του Δ.Σ., του ταμία και του Ε.Σ.

7. Συζήτηση και προτάσεις για τις μελλοντικές δραστηριότητες του συλλόγου συμπεριλαμβανομένων των εξής θεμάτων:

8. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής

9. Εκλογή νέου Δ.Σ., τριών αναπληρωματικών μελών, και Ε.Σ.

11. Τέλος Γ.Σ.

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το §5 παρ. 6 του καταστατικού η Γ.Σ. έχει απαρτία, αν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας το Δ.Σ. θα συγκαλέσει εντός μίας ώρας δεύτερη Γ.Σ. με την ίδια ημερήσια διάταξη. Η Συνέλευση αυτή μπορεί να λάβει αποφάσεις χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη, τα οποία είναι οικονομικά τακτοποιημένα για το έτος 2023 σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στο §5 παρ. 6 του καταστατικού. Θα υπάρχει δυνατότητα καταβολής της συνδρομής πριν την έναρξη της Γ.Σ.. Τα ποσά των συνδρομών έχουν οριστεί με απόφαση της Γ.Σ. ως εξής:

· 20€ γενική συνδρομή

· 30€ για ζευγάρια

· 10€ για εργαζόμενους με περιορισμένο εισόδημα (reduziertes Einkommen) μεταπτυχιακούς/-ές και διδακτορικούς/-ές φοιτητές/-τριες με υποτροφία

· 5€ για εργαζόμενους σε Minijobs, ανέργους/-ες και για φοιτητές/-τριες χωρίς εισόδημα.

Κλείνοντας τονίζουμε ότι η παρουσία σας είναι περισσότερη από σημαντική ειδικά σε αυτή την διαδικασία καθώς ένας Σύλλογος ζει και τροφοδοτείται από τα μέλη του.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Το Δ.Σ. του Συλλόγου