Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο 2022-2024

Πρόεδρος Συμεωνίδης B. Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος Ρέππας Ανδρέας
Γραμματέας Γκιουζέπη Ελένη
Ταμίας Συμεωνίδης E. Μιχαήλ
Μέλος Καραλής Ορέστης
Αναπληρωματικά μέλη Δημήτρης Θωμαΐδης
Εποπτικό Συμβούλιο
Πασχαλίδης Παναγιώτης
Ψαχούλιας Γεώργιος
Παρασκευόπουλος Άλκης