Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο 2016-2017

Πρόεδρος Διονύσιος Περδίκης
Αντιπρόεδρος Χρυσούλα Αλεξίου
Γραμματέας Γεώργιος Ψαχούλιας
Ταμίας Παναγιώτης Πασχαλίδης
Μέλος Χρήστος Θάνος
Αναπληρωματικά μέλη Δέσποινα Οικονόμου
Έλενα Σωκράτους
Όλγα Σέμκου
Εποπτικό Συμβούλιο Αναγνώστης Παρασκευόπουλος
Αντώνιος Κουρσοβίτης
Δημήτριος Θωμαϊδης