Διημερίδα: Νέα Ελληνική Μετανάστευση

Διημερίδα: Νέα Ελληνική Μετανάστευση
14-15 Οκτωβρίου 2017, Βερολίνο

Call for papers  | Αίτηση συμμετοχής

Ο Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων Βερολίνου/Βρανδεμβούργου διοργανώνει στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2017 Διημερίδα με θέμα τη «Νέα Ελληνική Μετανάστευση», στοχεύοντας στη διεπιστημονική διερεύνηση των πολύπλευρων πτυχών του φαινομένου αυτού και στην ανάπτυξη ευρύτερης συζήτησης και προβληματισμού ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, τους εμπλεκόμενους ελληνικούς και γερμανικούς φορείς και τους ίδιους τους μετανάστες.

Η σύγχρονη παγκόσμια οικονομική κρίση που άγγιξε την Ελλάδα, και μάλιστα με αυξημένη ένταση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συνδυασμένη με τα μέτρα λιτότητας που επηρέασαν την αγορά εργασίας, οδήγησε σε ένα κύμα μετανάστευσης Ελλήνων στο εξωτερικό. Το φαινόμενο θέτει προκλήσεις χαρτογράφησης, ανάλυσης και διαχείρισης του κοινωνικού χώρου υποδοχής, ζητήματα που αφορούν και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σκοπός της Διημερίδας είναι:

  •  Η προβολή των νεότερων, ερευνητικών, θεωρητικών και εμπειρικών δεδομένων από ειδικευμένους επιστήμονες.
  • Η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα και τους ίδιους τους νέους μετανάστες καθώς και τους σχετικούς κοινωνικούς φορείς, ώστε να φωτιστούν οι πτυχές του φαινομένου και να αναδειχθούν οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις του.
  • Η παρουσίαση παραδειγματικών δραστηριοτήτων, κοινωνικών φορέων που καλούνται να διαχειριστούν την νέα μετανάστευση στην Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
  • Η παρουσίαση του θέματος και η ανοιχτή συζήτηση με ένα ευρύτερο κοινό, Γερμανούς και Έλληνες, μέσω συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, ώστε, σε συνδυασμό με μια σχετική δημοσιότητα μέσω των ΜΜΕ, να επιτευχθεί μια καλύτερη ενημέρωση στο θέμα της νέας ελληνικής μετανάστευσης.

Απώτερος σκοπός της Διημερίδας είναι, με βάση τις εμπειρίες και τη γνώση που θα προκύψουν, να επιχειρηθεί μια δικτύωση φορέων και προσώπων που εμπλέκονται στις διαδικασίες ένταξης των νέων μεταναστών καθώς και ένας συντονισμός των δράσεων τους. Για την καλύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων της Διημερίδας, ο Σύλλογος θα μεριμνήσει για την έκδοση των πρακτικών του.

Στη Διημερίδα έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή οι:

  • Μιχάλης Δαμανάκης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης.
  • Αργυρώ Παναγιωτοπούλου, τακτική καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κολωνίας στο Τμήμα Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Επιστημών και Διευθύντρια του Ερευνητικού Κέντρου Social Inequalities and Intercultural Education (Κοινωνικές ανισότητες και διαπολιτισμική εκπαίδευση).
  • Μανώλης Πρατσινάκης, μεταδιδακτορικός ερευνητής Marie Curie στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ερευνητής SEESOX/ONASSIS στο Πανεπιστήμιο Οξφόρδης.
  • Λόης Λαμπριανίδης, Καθηγητής «Οικονομικής Γεωγραφίας Περιφερειακής Ανάπτυξης» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
    Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

O Σύλλογος «Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου» ιδρύθηκε το έτος 2000, με σκοπό την προαγωγή της παιδείας, των επιστημών, της μουσικής, της λογοτεχνίας και των τεχνών σε ένα ελληνο-γερμανικό διεπιστημονικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο. Βασικό μέλημα είναι η προσέγγιση Ελλήνων και Γερμανών και η εστίαση σε θέματα που αφορούν τα δρώμενα σε Ελλάδα και Γερμανία καθώς και σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ο Σύλλογος έχει διοργανώσει στο παρελθόν δύο διημερίδες με θεματική την ελληνο-γερμανική έρευνα.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Διημερίδας:

Γιώργος Ψαχούλιας
nem@gr-akademiker-berlin.de